Index
<
>
Boerenzij
2018
typografisch logo, visitekaartje, poster / flyer (A3, A4, A5)
In opdracht van Wapke Feenstra
BOERENZIJ is de oude bijnaam voor Rotterdam-Zuid, vanwege de migranten uit het platteland van Nederland, Zuid-Europa, Marokko, Turkije en andere landen. Ze gingen in de havens werken; de rurale migratie naar Rotterdam Zuid begon ruim 100 jaar geleden tijdens de aanleg van de havens op zuid. En nog steeds trekt werk in de kassen of het havenzicht nieuwe boeren. Voor dit kunstproject zoeken TENT en kunstenaar Wapke Feenstra plattelands migranten en "boeren" op Rotterdam-Zuid. Wie kent iemand die we echt moeten treffen om plattelands weetjes, herinneringen en dorpse cultuur te kunnen tonen over de "Boerenzij".
http://boerenzij.nl